Saturday, 22 May 2010

ප්‍රේමය නම් ඉතින්....
ප්‍රේමය නම් ඉතින්....


සිත් මල් පිබිඳ වූ යව්වනයේ  සිහින
ඇත්තක් නොවේමය, මුත් තු‍ටු නොව දොඩන
සත් කුළු පව් සසළ වන තරමට විඳින
සිත් වේදනාවකි සමහර විට ගමන


රකිමින් කුළ සිරිත් බැඳි බැමි වල හිරවී
සුසුමින් කඳුලකින් කල් ගෙවමින් බරවී
රුපුසෙන් ලෙස නැතත්, එක වහලක කො‍ටුවී
සුපසන් ප්‍රේමයම ඉකිබිඳිනුය තනිවී


සිපගෙන  වැලඳ එක පතටම බෙදාගෙන
කොපමන දුක වුනත් මුලදී එකාමෙන
අපමන කම්කටොලු සැපයැයි සිතාගෙන
සැනසුන හදට අද සැපතත්  එපාවෙන


සුහදේ  නිරතුරුව  සැතපුන සුව සෑදූ
සුවදේ කල්පයක් වුව සිනහව මෝදූ
නො‍රැදේ අද නැතිය කිසි ලකයක් පැහැදූ
ගියදේ ගියාවේ  වෙද සිතකට සෝඳූ


ඇල්මෙන් විමසමින් ආගිය ගමන් මඟ
බැල්මෙන් පවා බොහෝ දැ විය නුවන් යුඟ
හැල්මෙන් ගැලූ ගඟ වියළී අතර මඟ
කැල්මන් පවා කල්යෑමෙන් නොවිනි වග


බැඳී ඒ සෙනෙහසින් මුසපත්වී ‍රැදෙන
විඳිමින් අසිරි  තවමත් පැරණිය නොවන
හිදිමින් එක වෙහෙර කිල්ලෝටයේ ‍රැදුන
නොදමන් හුනු ඉවත කොයි හිතකත් බැඳුන


රාගය නම් කෙලෙස් සිතුවිළි මතම ‍රැදී
ප්‍රේමය අරුත් දක්වනු  කෙලෙසකද සැදී
යාමය රුදුරු වෙයි සිතුවිළි මවති හදී
ප්‍රේමය නම් ඉතින් ප්‍රේමය මයි සුසැඳි

15 comments:

පබලු said...

ප්‍රේමය නම් ඉතින් ප්‍රේමය මයි සුසැඳි....ලස්සනයි!!!!!!!!!

විහඟ ගීතය said...

@ පබලු
ඉඟ සුඟ මිටට ගත හැකි" බාබී" ලා ලොවේ
හැඟුමම සෙනෙහසයි බොහෝ දෙන සිතාවියේ
‍රැගුමක් නොව හිතෙහි පත්ලෙන් උපත දෙවේ
ඇඟ මස් වලට ඇති බැමි ආදරය නොවේ

Anonymous said...

ඔයාගෙ කවි හරිම ලස්සනයි. මමත් ආසයි මේ විදියට ලියන්න එත් මට ලියාගන්න බෑ සමහර කවි වල එළි වැට රැක ගෙන තියෙන ආකාරයත් හරිම ලස්සනයි.තව තවත් ලස්සන ඔයා අතින් ලියවේව කියල කියනව.

විහඟ ගීතය said...

@ isimbuwa

නොලියන කවිය ඔබ එළි වැට තියාගෙන
නොදැනින ඔබේ ගැදිත් කවි මෙනි ගලා යන
ගිලිහෙන එළිවැටක නො‍රැදී ඉසිඹුවෙන
ලියවෙන ගැදි, අනේ කවි මැයි රස පිරුණ

මැණික්(සුළඟ) said...

රාගය නම් කෙලෙස් සිතුවිළි මතම ‍රැදී
ප්‍රේමය අරුත් දක්වනු කෙලෙසකද සැදී
යාමය රුදුරු වෙයි සිතුවිළි මවති හදී
ප්‍රේමය නම් ඉතින් ප්‍රේමය මයි සුසැඳි
මම නම් වඩාත් කැමති ඒ කවියට. මටත් ඔයා තරම් ලස්සනට කවි ලියන්න නම් බැහැ. අසුන්දර දෙයක් වුනත් සුන්දරත්වය යා කොට ලියන්න ඔයා දක්ෂයි. සුබ පැතුම්!

විහඟ ගීතය said...

@ මැණික් (සුළඟ)

වරදක් නොදකින මුත් කල එළියේ
දෙවරක් නොහිතපු එක ගැන සිහියේ
අරුතක් දී ආදරයට ලහියේ
සැපයක් නම් නැත කම් රස කෙළියේ

Anonymous said...

boost your computer performance , A utility software that tests the Pc registry and appears for out-of-date and ill records.
registry cleaner , [url=http://www.andrevaladao.com/blog/?p=179]registry cleaner[/url]
registry cleaner , [url=http://www.theyoungandhungry.com/1245769933/interview-with-passion-pit/]registry cleaner[/url]
free registry cleaner , [url=http://soundpiano.co.kr/index.php?pgurl=board/bd_write]free registry cleaner[/url]
registry cleaner , [url=http://fof.aurosyssolutions.com/fof_forum/index.php?action=printpage;topic=4692.0]registry cleaner[/url]
registry cleaner , [url=http://www.bjork.net/forum_fb3/index.cfm?fuseaction=main.Show_a_Board]registry cleaner[/url]
registry cleaner , [url=http://www.der-smart-chat.de/viewtopic.php?t=843]registry cleaner[/url]
registry cleaner , [url=http://emposys.com/menu/customer-index.php?mode=view]registry cleaner[/url]
registry cleaner , [url=http://binhnguyen.com.vn/diendan/showthread.php?t=6025]registry cleaner[/url]

Software often create Registry entries for short-term data and pointers with other files, but never erase them. Furthermore, if folders are manually deleted from the user.
Registry entries may point to files that don't exist. A Registry cleaner freeware can ahtvniwxnjnjnjnnjaw be part of a bundle of program tools or perhaps a stand-alone, boost your computer performance system

Anonymous said...

Fantastic website I loved reading your info

[url=http://partyopedia.com]birthday supplies[/url]

Anonymous said...

Thank you, that was extremely valuable and interesting...I will be back again to read more on this topic.

Anonymous said...

Sweet website, I hadn't come across wihagageethaya.blogspot.com earlier in my searches!
Keep up the wonderful work!

Anonymous said...

Thanks for sharing this link, but unfortunately it seems to be down... Does anybody have a mirror or another source? Please reply to my post if you do!

I would appreciate if a staff member here at wihagageethaya.blogspot.com could post it.

Thanks,
Peter

Anonymous said...

Hello,

This is a inquiry for the webmaster/admin here at wihagageethaya.blogspot.com.

May I use part of the information from this post right above if I provide a backlink back to this website?

Thanks,
Harry

Anonymous said...

Thanks for sharing this link, but argg it seems to be offline... Does anybody have a mirror or another source? Please answer to my message if you do!

I would appreciate if someone here at wihagageethaya.blogspot.com could repost it.

Thanks,
James

Anonymous said...

http://mordijiew.us

Anonymous said...

Hello,

Thanks for sharing the link - but unfortunately it seems to be not working? Does anybody here at wihagageethaya.blogspot.com have a mirror or another source?


Cheers,
Harry